Prístup k videolekciám na skúšobný jeden mesiac

Bezkonkurečná ponuka!
16,90
  • Prístup k všetkým aktuálnym videolekciám
  • Prístup k obsahu v rozsahu na jeden kalendárny mesiac
  • Nezahrňuje individuálnu konzultáciu