Časovo neobmedzený prístup k videolekciám

39,90 ČASOVO NEOBMEDZENÝ
 • Prístup k všetkým aktuálnym videolekciám
 • Prístup k lekciám, ktoré ešte len pripravujeme
 • Časovo neobmedzený prístup
 • Teraz zaplatíte, obsah si pozriete kedy a koľkokrát chcete
 • Individuálna konzultácia /v prípade, že dotaz je konzultovateľný online/

Prístup k videolekciám na skúšobný jeden mesiac

19,90 JEDEN SKÚŠOBNÝ MESIAC
 • Prístup k všetkým aktuálnym videolekciám
 • Prístup k obsahu v rozsahu na jeden kalendárny mesiac
 • Možnosť predĺženia členstva na neobmedzenú variantu
 • 7 dní platná výhodná cena možnosti predĺženia prístupu
 • Nezahrňuje pripravované témy
 • Nezahrňuje individuálnu konzultáciu